KDA

A A A

 

Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku krajowym z siedzibą w Poznaniu, jako jedna z najdłużej działających firm na rynku, świadczących wszechstronne usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi audytorskie.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 1993 roku struktura organizacyjno-prawna ulegała zmianom aż do obecnej formy i nazwy Kancelarii.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii ukształtowało jej filozofię działania, która jest ukierunkowana na zapewnienie kompleksowej obsługi naszych Kontrahentów, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości oferowanych usług oraz indywidualnego podejścia do każdego Kontrahenta.

Szeroki zakres usług połączony z profesjonalną obsługą został doceniony przez ponad kilkaset podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, prowadzących działalność w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Konieczność sprostania nowym wyzwaniom, dynamicznie zmieniającego i rozwijającego się rynku krajowego i wspólnotowego, wyjście naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom w sferze gospodarki oraz odpowiedzi na nowe potrzeby, zdeterminowało realizację strategicznego celu w rozwoju Kancelarii jakim jest kompleksowość i najwyższa jakość świadczonych usług opartych na indywidualnym podejściu do każdego Kontrahenta.

Wdrożenie w 2006 roku Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2001 otworzyło kolejny rozdział w działalności Kancelarii, który w pełni odpowiada realizacji celu strategicznego. Tym samym Kancelaria weszła do nielicznego grona kancelarii podatkowych, świadczących usługi na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Kancelaria świadczy usługi przy wykorzystaniu najnowszych wersji oprogramowania księgowego i prawnego dostępnego na rynku, systematycznie aktualizując i unowocześniając posiadaną infrastrukturę informatyczną. Obecnie w celu prowadzenia ksiąg, ewidencji pozaksięgowych oraz administracji kadrowo – płacowej, wykorzystujemy między innymi aplikacje Symfonia, Ferrodo, Oracle, Hyperion, Navision czy SAP. Jednocześnie jesteśmy otwarci na prowadzenie ksiąg przy wykorzystaniu innych aplikacji, które są oczekiwane przez naszych Kontrahentów, w tym także na programach do ewidencji zdarzeń gospodarczych wykorzystywanych przez naszych Kontrahentów – zarówno w naszej siedzibie, jak i w siedzibie Państwa firmy.

Właściciele, pracownicy oraz osoby współpracujące z Kancelarią są członkami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zespół legitymuje się wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia działalności uprawnieniami zawodowymi:

  • wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (obecnie certyfikat księgowego) nr 6647/97 i 9988/98 wydany przez Ministra Finansów,
  • wpis na listę doradców podatkowych nr 6496 i nr 10715,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 9789, nr 10091, nr 10387, nr 9610.