KDA

A A A
Moduł Administracji Płacowej

Moduł Administracji Płacowej obejmuje miedzy innymi następujące kategorie usług:

  • sporządzanie rozliczeń dla celów ZUS i US, w tym raportów dla Kontrahenta, sprawozdań dla GUS oraz innych zestawień związanych z Jego działalnością,
  • zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS na podstawie dostarczonej informacji,
  • przygotowanie przelewów bankowych w zakresie płac,
  • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w toku kontroli ZUS i US,
  • sporządzanie indywidualnych i zbiorczych list płac oraz innych wynikających z tego tytułu obowiązków, zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz obowiązującym regulaminem wynagradzania,
  • przygotowanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników oraz opracowanie deklaracji rocznych o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i przesyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych.