KDA

A A A
Ceny transferowe (transakcje między podmiotami powiązanymi)

Ceny transferowe (transakcje między podmiotami powiązanymi)

Ustalanie cen dla celów podatkowych w zakresie transakcji prowadzonych między podmiotami powiązanymi powinno być oparte na zasadzie, iż rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi powinny być prowadzone według cen rynkowych, czyli w warunkach prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstw niezależnych od siebie.

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, kluczowym celem doradztwa jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego wszystkich operacji finansowych i gospodarczych.

Proponowane przez Kancelarię usługi doradcze z zakresu cen transferowych ukierunkowane są przede wszystkim na trafną identyfikację i zminimalizowanie ryzyka podatkowego, które jest integralną częścią towarzyszącą większości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Usługi doradcze mogą być także rozszerzone w formie opracowania kompleksowej analizy w zakresie transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Złożoność zagadnień dotycząca cen transferowych związana jest z różnymi aspektami prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Zakres oferowanych Państwu usług doradczych oparty jest na kompleksowości podejścia, aby zaproponować zarówno najkorzystniejsze, jak i najbardziej bezpieczne zasady rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Usługi doradcze z zakresu cen transferowych dotyczą w  szczególności:

  1. doradztwo w zakresie definiowania polityki cen transferowych oraz wyboru właściwej metody określania cen transferowych wraz z przygotowaniem projektów umów handlowych,
  2. opracowanie analizy ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  3. opracowanie dokumentacji w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodne z przepisami prawa podatkowego (podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych),
  4. opracowanie wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,doradztwo w zakresie transferu i rozliczeń wartości niematerialnych i prawnych.

Oszacowanie wysokości ceny usługi doradczej oparte jest na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego oraz dostarczonej dokumentacji źródłowej.