KDA

A A A
Doradztwo w zakresie podatków

Kompleksowa usługa doradztwa w zakresie podatków dochodowych i pośrednich stanowi formułę wsparcia wynikającą z wieloletniego doświadczenia i współpracy z przedsiębiorcami funkcjonującymi w różnych sektorach, zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych, które cechują się zróżnicowaną formą prawną prowadzonej działalności.

Złożoność oraz częstotliwość zmian prawa podatkowego przyczynia się do powstawania licznych rozbieżności związanych z ich właściwą interpretacją i stosowaniem. Wspomniana zmienność przepisów podatkowych to wyzwania dla każdego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo złożoność przepisów ustaw o podatkach dochodowych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług jest tym obszarem działalności firmy, który wymaga profesjonalnego wsparcia ze strony zewnętrznego doradztwa podatkowego, celem właściwego ukierunkowania działów finansowo - księgowych naszych Kontrahentów oraz zminimalizowania zagrożeń podatkowych.