KDA

A A A
Analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Zakres analizy transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmuje w szczególności:

  • opracowanie polityki cen transferowych oraz wyboru właściwej metody określania cen transferowych wraz z przygotowaniem projektów umów handlowych,
  • opracowanie analizy ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • opracowanie dokumentacji w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodne z przepisami prawa podatkowego (podatku dochodowego od osób prawnych),
  • opracowanie wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • przegląd rozwiązań w zakresie transferu i rozliczeń wartości niematerialnych i prawnych,
  • identyfikacja i ocena potencjalnych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • wskazanie rozwiązań mających na celu przygotowanie dokumentacji podatkowej w sposób minimalizujący ryzyko podatkowe,
  • analizowanie stosowanych cen w VAT.