KDA

A A A
Metody pracy

Niezależnie od tematyki, wszystkie szkolenia ukierunkowane są na przekazanie wiedzy w sposób jak najbardziej efektywny i zrozumiały, łącząc wiele zróżnicowanych form współpracy z Uczestnikami. Większość szkoleń prowadzonych jest w formie interaktywnego wykładu oraz warsztatów (ćwiczeń), uzupełnionych analizowaniem studiów przypadków (casy study) oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań dla kwestii problemowych, zgłaszanych podczas szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, które w sposób uporządkowany, wyczerpujący i przejrzysty prezentują omawiane zagadnienia. Stanowią one zarówno uzupełnienie informacji przekazywanych podczas szkolenia, dając jednocześnie możliwość dalszego kształcenia oraz samodzielnego pogłębienia wiedzy w danym zakresie.


Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe przyczyniło się do wypracowania zintegrowanego podejścia w obszarze kształcenia. Szkolenia realizowane są z zastosowaniem kompleksowej metody pracy, na którą składa się pięć zasadniczych elementów. W praktyce oznacza to, że każde realizowane przez nas szkolenie jest:

  • intensywne (dużo wiedzy przekazywanej w odpowiednio zaplanowanym czasie),
  • skuteczne (przekazywane treści i informacje są właściwe zapamiętywane),
  • praktyczne (nabywanie konkretnych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej),
  • rozwijające (ułatwiają uczestnikom dalszy rozwój własny),
  • powtarzalne (kolejne moduły szkoleniowe wprowadzając nowe treści jednocześnie utrwalają wiedzę i umiejętności nabyte w modułach poprzednich)