KDA

A A A
Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Integralną częścią usług doradztwa podatkowego jest wsparcie i reprezentacja naszych Kontrahentów na każdym etapie postępowania (w sprawach podatkowych) przed organami skarbowymi, celnymi,  wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Reprezentacja obejmuje w szczególności następujący zakres usług:

  • opracowanie strategii postępowania przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w przesłuchaniach oraz w trakcie składania wyjaśnień przed właściwymi organami kontroli,
  • opracowanie kluczowych dokumentów i pism procesowych dotyczących prowadzonego (toczącego się) postępowania,
  • przygotowanie i składanie zażaleń, skarg oraz odwołań na decyzje wydane przez organy podatkowe,
  • występowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz naczelnym sądem administracyjnym.