KDA

A A A
PKPiR i ryczałt ewidencjonowany


Usługi prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego i podatkowej książki przychodów i rozchodów odbywają się w siedzibie Kancelarii. Kluczowym warunkiem zagwarantowania satysfakcji i wysokiej jakości usług jest terminowe dostarczanie dokumentacji wspartej udzieleniem dodatkowych informacji ze strony Kontrahenta.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • kwalifikacje dowodów księgowych oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych, innych ewidencji,
  • naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie dokumentów ewidencji sprzedaży,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, ZUS, innych,
  • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe związane z prowadzoną działalnością,
  • pomoc w rejestracji pracowników w ZUS,
  • sporządzanie listy płac oraz prowadzenie pełnej obsługi kadrowo – płacowej i ZUS,
  • dodatkowe inne usługi wynikające z warunków umowy z Kontrahentem.

Usługi prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego lub/i podatkowej księgi przychodów i rozchodów realizowane są na podstawie zawartej umowy o współprace stałą lub umowy jednorazowego zlecenia. Wycena usługi dokonywana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta w oparciu o obowiązujący cennik usług, a  jej końcowa wartość uzależniona jest między innymi od: ilości dokumentów, formy i zakresu przedmiotowego usługi, złożoności spraw księgowych i podatkowych.